Тест 9За всеки верен отговор – по 1т. за грешка/липса на отговор – 0т.